KONTAKTY

INFINITY GROUP SERVICES s.r.o.
Halášova 36, Bratislava
831 03
tel: +421 911 545 573
napíšte nám
test dalsi udaj
test dalsi uda2

» GDPR - OOÚ

Zásady ochrany osobných údajov

Účinná od 25.5.2018

Spoločnosť INFINITY GROUP SERVICES s.r.o, IČO: 54621542, so sídlom Halašova 36, 831 03 Bratislava zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 161054/B spracováva Vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU a RADY (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES , všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako "GDPR").

  

DÔVODY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto spoločnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

 

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania by sme našim klientom a ostatným dotknutým osobám nemohli poskytnúť naše služby v požadovanom rozsahu.

 

ZVEREJŇOVANIE ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov sú:

 - Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 (pre účely zasielateľských služieb)

- SWAROG, s.r.o., Pri Kríži 36, 841 02 Bratislava (pre účely spracovania fakturačných dát)

- Websupport, s.r.o., Staré Grúnty 12, 841 04 Bratislava (správca serverov)

 

Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom obchodovania.

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Ak sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, ak nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy.

 

Dotknutá osoba má právo:

 - kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 ods. 3 GDPR)

- požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR)

- právo na ich opravu (čl. 16 GDPR) alebo výmaz (čl. 17 GDPR)

- právo na obmedzenie spracovanie (čl. 18 GDPR)

- namietať proti spracovaniu (čl. 21 GDPR)

- právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR)

- ako aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak máte za to, že naša spoločnosť pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR).

 

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov môžete zaslať na email: info@vianocneosvetlenie.com.

 V prípade uplatnenia uvedených práv sa môžete obracať na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky .

 

NDAwMjc3